Висновки експертиз

Процедура Державної реєстрації добрив передбачає їх всебічну апробацію в дослідних лабораторіях, науково-дослідних закладах та в проведенні випробувань у польових умовах.

В процесі проведення цих заходів наші добрива отримали позитивний відгук відомих наукових інститутів, лабораторій, університетів, центрів:

  • Інститут водних проблем і меліорації НААН;
  • Науковий інститут виноградарства і виноробства "Магарач";
  • Інститут помології імені Л.П. Симиренка НААН;
  • Дніпропетровський центр "Родючість";
  • Інститут агроекології та природокористування НААН;
  • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Висновки Державних служб регулюючих і контролюючих діяльність у сфері випуску нових препаратів підтверджують те, що наші добрива відповідають багатьом вимогам по якості, ефективності та безпеці.

img

сертифікація

  • Висновки експертиз

Галерея